IPR-konsultointi päätöksenteon apuna

Toimivan IPR-strategian laatimisessa laadukas konsultointi on olennainen osa prosessia.

Patenttikonsultointi Kangasmäki Oy:n asiantunteva IPR-konsultointi takaa luotettavat teollisoikeudelliset tilanneselvitykset, kuten uutuus-, keksinnöllisyys- ja toiminnanvapausselvitykset.

Teollisoikeudellisia loukkauksia ja työsuhdekeksintöjä koskevat selvittelyt ja lausunnot

Myönnettyjen teollisoikeuksien puolustaminen on niiden haltijan vastuulla, ja niiden puolustaminen edellyttää usein aktiviteettejä, joissa patenttiasiamies osaa avustaa parhaiten. Myös vilpillinen kilpailumenettely ja työsuhdekeksintöjen pitäminen yrityksen hallinnassa edellyttävät usein IPR-teknistä konsultointia.

Teollisoikeudelliset tilanneselvitykset

Esimerkiksi uutta keksintöä koskevat uutuus-, keksinnöllisyys- ja/tai toiminnanvapausselvitykset sekä kilpailijaseuranta edesauttavat päätöksentekoa, uusien ratkaisujen käyttökelpoisuutta ja/tai harkittaessa niiden suojattavuutta.

Kotimaisten ja ulkomaisten teollisoikeuksien hoito ja ylläpito

Mikäli suomalaisten teollisoikeuksien lisäksi suojaa halutaan ulottaa ulkomaille, edellyttää se ulkomaisia aktiviteetteja, joihin patenttiasiamiehellä on oma kansainvälinen verkostonsa käytössä. Sekä Suomessa että ulkomailla myönnettyihin teollisoikeuksiin liittyy myös muita toimintoja niiden myönnön jälkeen, kuten vuosimaksujen suorittamisia, uudistamisia jne., joiden hoitoon patenttiasiamiehellä on olemassa valmiudet.