Hyödyllisyysmalli

Jos keksintösi ei täytä kaikkia patentoitavuuden edellyttämiä korkeita vaatimuksia, niin se saattaa saada riittävää suojaa hyödyllisyysmallin avulla.

Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti sopii keksinnöille, joiden tekniseen luonteeseen kuuluvat konkreettiset toteutukset ja joilla ei koeta olevan erityisen suurta keksinnöllisyyttä. Hyödyllisyysmalli on sopiva suojaustapa myös silloin, kun keksintösi elinikäodotus on lyhyempi kuin patentilla.

Menetelmäteknisiä keksintöjä hyödyllisyysmallilla ei kuitenkaan ole mahdollista suojata vaan hyödyllisyysmalli on tarkoitettu tuote- tai laitekeksinnöille.

Hyödyllisyysmalli suojaa

Keksintösi saa nopeasti suojaa hyödyllisyysmallista, koska se myönnetään muodollisen tarkastuksen pohjalta. Viranomaiskäsittely vie yleensä vain muutaman kuukauden.

Patenttiin verrattuna hyödyllisyysmalli on selvästi edullisempi, mutta sen voimassaoloaika on lyhyempi ja painoarvo esimerkiksi IPR-teknisesti kevyempi.

Keksintöön voi hakea rinnakkain sekä hyödyllisyysmallia että patenttia.